Fleece (flis) na poleđeni furnira pravi od normalnog spojenog furnira – kaširani furnir. Pod temperaturom i visokim pritiskom se sjedinjuju fleece i furnir, bez obzira o kojoj se dimenziji i vrsti furnira radi. Tako nastaje stabilniji materijal koji se znatno lakše obrađuje, nego li obični furniri. Značajno je pomenuti da i osjetljivi korijen furniri postaju na taj način ravni i nelomljivi.

Težina fleece-a i vrsta ljepila određuju stabilnost, čvrstoću i otpornost kaširanog furnira nasuprot vlažnosti i toplini.

Osobine kaširanog furnira:

- odlično se oblikuje
- lakše i jednostavnije se obrađuje
- povećava čvrstoću i otpornost furnira
- može se lijepiti na različite materijale
- svi spojeni furniri se mogu kaširati
- specijalni spojeni furniri, kaširanjem postaju lakši za obradu
- olakšava izradu intarzija


alt
 
BosanskiDeutschEnglish

Furnir-Fix d.o.o.
Brijesnica Mala
74206 Brijesnica
Doboj Istok
Bosna i Hercegovina

Tel/fax:
+387 35 722 903

E-mail:
furnirfix@bih.net.ba